Politica de confidențialitate

Bine ați venit pe site-ul www.oktocash.eu. Site-ul web a fost creat de compania “NETLINK SERVICES AND INFORMATION SYSTEMS SINGLE-MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME”, cu sediul social în Atena, 10-12 Dorileou Street, tel: +30 211 1033600, e-mail dpo@oktocash.eu (denumită în continuare „Compania”), în scopul furnizării de informații și servicii vizitatorilor/utilizatorilor săi. Compania este operatorul datelor dvs. personale obținute prin utilizarea site-ului. Prin Politica de confidențialitate (denumită în continuare „Politică”) vă oferim informații privind tipul de date cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs., despre modul și scopurile pentru care le colectăm, despre părțile terțe cu care partajăm aceste date, inclusiv drepturile dumneavoastră.

Care sunt datele cu caracter personal pe care le prelucrăm?

Datele cu caracter personal sunt acele informații referitoare la o persoană fizică a cărei identitate este sau poate fi cunoscută. În timpul navigării și utilizării site-ului nostru, avem grijă să colectăm doar datele cu caracter personal absolut necesare, care sunt adecvate și clare pentru scopul dorit.

Cu excepția oricăror date cu caracter personal colectate prin intermediul cookie-urilor (a se vedea Politica privind utilizarea cookie-urilor), datele cu caracter personal se limitează la datele pe care le furnizați în formularele de pe site-ul nostru, www.okto.eu.
Mai precis,

(a) atunci când utilizați formularul de contact online și de contact al unor potențiali parteneri:
colectăm informații precum nume, prenume, număr de telefon, adresă, regiune, e-mail, tipul magazinului;(b) la completarea formularului online privind buletinul informativ colectăm adresa de e-mail.

În ce scop prelucrăm datele dumneavoastră?

Colectăm datele dvs. cu caracter personal numai în scopurile serviciilor furnizate pe site-ul www.okto.eu și, în special, pentru a vă contacta, folosind informațiile pe care le furnizați prin formularul de contact și pentru a trimite buletine informative la datele de contact pe care le furnizați prin intermediul formularului privind buletinul informativ (subsolul site-ului).

Care este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Companie?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate cu acordul dvs. Vă rugăm să rețineți că, dacă aveți vârsta mai mică de 15 ani, persoana care exercită răspunderea părintească trebuie să aprobe sau să își dea acordul pentru prelucrarea datelor.

Cu cine partajăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dvs. pot fi accesate de către părți terțe, care prelucrează datele dvs. în numele nostru, în calitate de persoane împuternicite de operator, cu sediul în UE și furnizează servicii de gestionare a site-ului nostru web.
În acest caz, Compania va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că partenerii săi sunt autorizați în mod expres în acest sens, să păstreze confidențialitatea, să ia măsurile de securitate corespunzătoare și să îndeplinească pe deplin obligațiile prevăzute în legislație cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de mai sus.

Cât timp vor fi păstrate datele dvs. cu caracter personal?

Datele cu caracter personal prelucrate de Companie sunt păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului prelucrării. După perioada respectivă, datele vor fi şterse, cu excepția cazului în care se specifică altfel în cadrul legislativ și de reglementare sau dacă acestea sunt necesare pentru apărarea drepturilor Companiei în fața unei instanțe sau a altei autorități competente.

Cum protejează Compania datele dumneavoastră cu caracter personal?

Ne angajăm să vă protejăm datele cu caracter personal.
Compania noastră a luat toate măsurile organizatorice și tehnice adecvate, în conformitate cu standardele tehnologice și cu legile și reglementările aplicabile, pentru a se asigura că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, fie de către aceasta, fie de către părțile terțe în numele său, este legală, adecvată și are nivelul de securitate adecvat pentru a preveni orice acces, prelucrare, ștergere, modificare sau altă utilizare în mod neautorizat sau accidental.
Aceste măsuri sunt revizuite și modificate, după caz.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

– Aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal.
Acest lucru înseamnă că aveți dreptul să aflați de la noi în ce mod și ce date cu caracter personal prelucrăm. Puteți cere să fiți informat cu privire la scopul prelucrării, tipul de date cu caracter personal deținute, persoanele cărora le oferim, perioada de stocare a datelor, orice decizie automată.
– Aveți dreptul de a rectifica inexactitățile datelor dvs. cu caracter personal.
În cazul în care constatați că există o eroare legată de datele dvs. cu caracter personal, puteți solicita rectificarea sau completarea acestora.
– Aveți dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”).
Puteți să ne cereți să ștergem datele dvs. cu caracter personal dacă acestea nu mai sunt necesare în scopurile prelucrării menționate mai sus.
– Aveți dreptul la portabilitatea datelor dvs. cu caracter personal.
Puteți să ne cereți să primim într-o formă lizibilă datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sau ne puteți cere să le transferăm către un alt operator.
– Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor.
Puteți să ne cereți să restricționăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal atât timp cât obiecțiile legate de prelucrarea datelor sunt în curs de examinare.
– Aveți dreptul de a vă retrage/opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
Vă puteți opune prelucrării datelor dvs. sau vă puteți retrage consimțământul.
În plus, atunci când considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu respectă cadrul național de reglementare aplicabil – legea privind protecția datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Elenă pentru Protecția Datelor (adresa poștală: 1-3 Kifisias Street, Athens / www.dpa.gr),

Când răspundem solicitărilor dvs.?

Vom răspunde solicitărilor dvs. gratuit, fără întârziere și, în orice caz, în termen de (1) o lună de la primirea cererii dvs. Cu toate acestea, în cazul în care solicitarea dvs. este complexă sau dacă depuneți un număr mare de solicitări, vă vom informa în termen de o lună dacă trebuie să mai prelungim cu încă două (2) luni perioada în care vom răspunde solicitărilor dvs.

Care este legea aplicabilă atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Legea aplicabilă este legea elenă, astfel cum a fost formulată în conformitate cu Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal și cadrul general legislativ și de reglementare național și european aplicabil privind protecția datelor cu caracter personal.
Instanțele din Atena sunt instanțele competente pentru orice litigii privind datele cu caracter personal.

Cum veți fi informat cu privire la orice modificare a acestei Politici?

Actualizăm această Politică ori de câte ori este necesar. Dacă există modificări semnificative ale Politicii sau ale modului în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vom posta pe site-ul nostru o actualizare a acestor termeni înainte ca modificările să intre în vigoare; vă încurajăm să citiți regulat această Politică pentru a afla cum sunt datele dvs. protejate.