Termeni de utilizare

Aspecte generale

Site-ul web cu numele de domeniu „http:// www.oktocash.eu” (denumit în continuare „Site-ul”, din rațiuni de concizie) al Société Anonyme sub denumirea comercială „NETLINK SERVICES AND INFORMATION SYSTEMS SOCIÉTÉ ANONYME”, cu sediul social în Atena, 10-12 Dorileou Street, Cod de Înregistrare Fiscală: 999398500, Administrația Finanțelor Publice din Atena, Sociétés Anonymes, Registrul Electronic General al Comerțului din Grecia (GEMI) nr. 005525901000 (denumită în continuare „Compania”, din rațiuni de concizie) este supus termenilor de utilizare detaliați mai jos, pe care fiecare vizitator/utilizator al site-ului este rugat să îi citească cu atenție.

Utilizarea Site-ului presupune faptul că ați citit, înțeles și acceptat toți termenii de utilizare ai Site-ului. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni de utilizare, nu trebuie să utilizați serviciile și conținutul Site-ului.

Comportamentul utilizatorului

În calitate de utilizator al Site-ului, trebuie să respectați normele și dispozițiile legislației elene, ale dreptului european și internațional și legislația relevantă care reglementează telecomunicațiile și trebuie să vă abțineți de la orice comportament ilegal sau abuziv în timpul utilizării site-ului sau în legătură cu acesta. Veți fi considerat responsabil pentru orice prejudicii cauzate Site-ului sau oricărei terțe părți, din cauza utilizării necorespunzătoare sau a utilizării abuzive a Site-ului și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia. În cazul în care Compania este implicată în vreo acțiune în justiție sau este obligată să plătească orice formă de despăgubire din cauza încălcării obligațiilor utilizatorului în conformitate cu acești termeni, veți avea obligația de despăgubi Compania din acest motiv.

Limitarea răspunderii

Compania nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, cu privire la integritatea, corectitudinea, promptitudinea, caracterul comercial, constatarea neîndeplinirii obligațiilor sau conformitatea conținutului Site-ului referitor la orice utilizare, aplicație sau scop.
Compania depune toate eforturile pentru a se asigura că serviciile și conținutul Site-ului sunt furnizate fără discontinuități și fără întrerupere. Cu toate acestea, Compania nu este responsabilă pentru eventuala indisponibilitate temporară a Site-ului, pentru întreruperea oricărei sau a tuturor funcțiilor sale sau pentru orice defecțiune sau problemă tehnică care ar putea apărea.
În niciun caz, Compania nu va fi responsabilă față de dvs. sau față de orice parte terță, nici măcar în cazul neglijenței, pentru nici un fel de daune, directe sau indirecte, efective sau subsidiare, rezultate din utilizarea sau accesarea Site-ului și din utilizarea serviciilor sau a informațiilor pe care acesta le conține.

Drepturile de proprietate intelectuală

Drepturile de autor asupra conţinutului și serviciilor acestui Site, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, texte, fotografii, desene, date comerciale și financiare, programe, orice fel de fișiere, mărci comerciale/logo, aspectul site-ului, sunt protejate de către legislația elenă și cea a Uniunii Europene privind drepturile de autor și aparțin exclusiv Companiei, fiind puse la dispoziția utilizatorilor/vizitatorilor acesteia strict pentru uz personal. Compania acționează întotdeauna cu bună credință și respectă practicile comerciale, angajându-se să depună toate eforturile pentru a se asigura că, conținutul și informațiile afișate pe Site sunt cât mai exacte și reale posibil, dar nu este responsabilă pentru fiabilitatea sau caracterul complet al acestora.

Orice formă de copiere, distribuție, transfer, prelucrare, revânzare, creare de lucrări derivate sau inducerea în eroare a publicului cu privire la furnizorul real al conținutului Site-ului este interzisă. Orice formă de reproducere, reeditare, încărcare, anunț, diseminare sau transmitere sau orice altă utilizare a conținutului Site-ului în orice mod sau în orice scop comercial sau de altă natură este permisă numai cu acordul prealabil în scris al Companiei sau al oricărui alt titular al dreptului de autor. În caz contrar, acţiunile de mai sus pot constitui o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală/industrială ale Companiei, care își rezervă dreptul de a pretinde despăgubiri pentru orice daune cauzate acesteia în conformitate cu dispozițiile legii aplicabile.

Vă asumați și acceptați faptul că Compania are capacitatea de a utiliza în scopuri comerciale toate articolelor afișate pe Site (însăși Compania sau prin terțe părți).

Protecția datelor cu caracter personal și Cookies

Compania vă respectă datele cu caracter personal. Politica de confidențialitate a Companiei poate fi revizuită și actualizată în orice moment fără notificare prealabilă. Vă rugăm să verificați în mod regulat acești termeni pentru a vedea orice modificare a acestora.

Vă rugăm să completați formularele de contact și buletinul informativ, oferind informații reale, exacte și actualizate cu privire la informațiile solicitate pe Site.
Compania poate utiliza cookie-uri, adică fișiere text mici, care sunt stocate pe computerul dumneavoastră atunci când navigați pe site, fără a primi nicio informație despre vreun fișier electronic. Pentru mai multe informații despre datele colectate prin intermediul cookie-urilor, vă rugăm să vizitați Politica privind utilizarea cookie-urilor.

Link-uri către alte site-uri

Compania nu controlează disponibilitatea, conținutul, politica de confidențialitate, calitatea și caracterul complet al serviciilor altor site-uri web și pagini web la care face referire prin intermediul unor linkuri, hyperlinkuri sau bannere. Prin urmare, pentru orice problemă care apare în timpul utilizării acestora, trebuie să contactați direct site-urile web și paginile web respective care sunt responsabile pentru furnizarea serviciilor lor. Link-urile sunt furnizate pentru confortul dumneavoastră, iar Compania în niciun caz nu aprobă, acceptă sau nu este responsabilă pentru conținutul fiecărui link.

Legea aplicabilă - Jurisdicția

Orice litigiu care poate apărea cu privire la funcționarea și utilizarea Site-ului, în cazul în care nu este posibilă soluționarea pe cale amiabilă, va fi supus jurisdicției instanțelor din Atena. Legea aplicabilă va fi legea elenă.

Date de contact

Pentru orice informație, clarificare, depunerea oricărei cereri, puteți contacta Compania la numărul de telefon +30 211 1033600 sau puteți trimite un e-mail la adresa info@oktocash.eu.